Ing. arch. Jiřina Pošmourná

subtitle: rozená Obereignerová
imprint date: 2003
type of document: Funeral Card
language: czech
dimensions: 298 x 195