František Křelina

subtitle: Jistota jediného bodu
author of the text: Ester Marie Nováková
page: 247
imprint date: 2012
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Český historický román v období protektorátu,