Sochařská tvorba v architektuře

Book
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, 1985, , ,