I kdyby na zemi nebylo ticha...

subtitle: Zimní motivy ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
imprint date: 2012
publisher: Západočeská galerie v Plzni
type of document: Collective Invitation
number of pages: (2)
the number of reproductions: 1 b
language: czech
dimensions: 182 x 148