přední strana obálky - Jiří Rathouský

Oliver Twist

type of document: písnička
imprint date: 1963
number of page: (4)
dimensions [mm]: 308 x 234 mm
language: český
prints: 5000

Oliver Twist

přední strana obálky - Jiří Rathouský
zadní strana obálky - Jiří Rathouský
 

Oliver Twist

person   born   note
Černý Rostislav   18. 4. 1937   text
Mareš Karel   2. 8. 1927   hudba

Oliver Twist

person   born   note
Rathouský Jiří   20. 4. 1924   obálka

Oliver Twist

institution, city
Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha

Oliver Twist

institution, city
Polygrafia, n.p. (závod 3), Praha

Oliver Twist

  institution, city, signature, notes  
  T 96219
  Tomáš Sanetrník, Liberec (Liberec)