Pochod stoprocentních mužů

institution, city
Hudební matice Umělecké besedy, Praha