Jan Dočekal Koláře etc.

subtitle: uskutečněné u příležitosti autorových 70. narozenin
imprint date: 2013
publisher: Městské kulturní středisko
type of document: Poster
the number of reproductions: 1 b
language: czech
dimensions: 420 x 297