Hrdličky za oknem

person, born
Blabolilová Marie 4. 3. 1948