Hrdličky za oknem

soupis grafik
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Soupis grafik (Marie Blabolilová), , , ,