Analogon

subtitle: Interpretace jako tvůrčí činnost
imprint date: 1990
publisher: Lidové noviny, nakladatelství
type of document: Periodical
number: 3
number of pages: 96 + 16, obálka
ISBN: 0862-7630
language: czech
dimensions: 275 x 205