Večerní Praha

imprint date: 1968/09/02
publisher: Rudé právo, tiskařské závody, n.p.
type of document: Periodical
year's volume: 14
number: 197
language: czech