Zanikání/Expiring, chiasmáž, koláž (chiasmage, collage), 1976

person, born
Kolář Jiří 24. 9. 1914