Hledání autora

subtitle: „Podobizna dámy s nahým poprsím“ z fontainebleauské školy ze sbírek Národní galerie v Praze, dílo Françoise Cloueta?
author of the text: Jiří Mašín
page: 95-108
imprint date: 1992
type of document: Subordinate Document
number of pages: 14
the number of reproductions: 7 čb
language: czech
parent document: Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992, Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.