Hledání autora

Anthology/Collection
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992 (Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.), 1994, , ,