3x v roli detektiva Charles Paris (document)   Book, 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x v roli detektiva Charles Paris (document)   Book, 1989, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x černý Harlem (document)   Book, 1989, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Kramer a Zondi (document)   Book, 1983, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x hlavní viník náhoda (document)   Book, 1982, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Queen otec a syn (document)   Book, 1984, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Queen otec a syn (document)   Book, 1980, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x soukromý detektiv Lew Archer (document)   Book, 1983, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x inspektor Borniche (document)   Book, 1988, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Lew Archer (document)   Book, 1975, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x strážmistr Studer (document)   Book, 1992, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x soukromý detektiv Lew Archer (document)   Book, 1981, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
Tři krvavé historie (document)   Book, 1987, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x záhady starého Londýna (document)   Book, 1979, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x v slepé uličce (document)   Book, 1977, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x černá stopa (document)   Book, 1988, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Adam Dalgliesh (document)   Book, 1988, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x bez detektiva (document)   Book, 1970, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x za obhajobu Perry Mason (document)   Book, 1983, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x detektiv amatér Travis McGee (document)   Book, 1987, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Steve Carella a spol. (document)   Book, 1990, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Nero Wolfe (document)   Book, 1987, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x soudce Ti (document)   Book, 1974, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Kinsey Millhoneová (document)   Book, 1991, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Steve Carella a spol. (document)   Book, 1979, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x inspektor French (document)   Book, 1975, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x zločin na vodě (document)   Book, 1980, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Richard Jury ze Scotland Yardu (document)   Book, 1992, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Phil Marlowe (document)   Book, 1978, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x lord Petr (document)   Book, 1991, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x život a skutky soudce Ti (document)   Book, 1984, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x soudce Ti (document)   Book, 1990, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x v blízkosti vraha (document)   Book, 1987, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x seržant Cribb (document)   Book, 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Maigret (document)   Book, 1976, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x v roli obhájce Perry Mason (document)   Book, 1984, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Martin Beck (document)   Book, 1974, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Maigret a neochotní svědkové (document)   Book, 1986, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x v dalších rolích Charles Paris (document)   Book, 1994, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x vražda z posedlosti (document)   Book, 1982, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Napoleon Bonaparte (document)   Book, 1977, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Doug Selby (document)   Book, 1976, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x superintendent Alleyn (document)   Book, 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x komisař Palmu (document)   Book, 1989, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x Gregory a Yvonna (document)   Book, 1988, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x 87. revír (document)   Book, 1986, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
3x inspektor West (document)   Book, 1980, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
Třikrát Donald a Berta (document)   Book, 1995, Grafoprint-Neubert
 
3x život a skutky soudce Ti (document)   Book, 1982, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
 
Hry (document)   Book, 1964, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL)