Plamen

Plamen

kniha
  published   title (subtitle)
  1956   Má dobo, čase můj
  1957   Antillské elegie
  1957   Černoch si zpívá blues
  1957   Čiré jako voda (Vybrané verše z let 1924-1955)
  1957   Divoké víno
  1958   Jedenatřicet sonetů
  1958   Jen tak
  1958   Uprostřed života
  1958   Zvláště když říjnový vítr
  1959   Dobré jitro, Ameriko
  1959   Jaké prostorné nebe
  1959   Nedokončený román
  1959   Nespavost
  1959   Proč se bát bouře?
  1959   Sto básní (Výbor z lyriky)
  1959   Sto květů
  1960   Jestřábí křik
  1960   Leningrad
  1960   Modravé jaro
  1960   Nedokončený román
  1960   Režný vítr
  1961   Cítění času
  1961   Elsa
  1961   Tento svět
  1961   Za dálkou dálka
  1961   Žalující obraz
  1962   Lunapark v hlavě
  1962   Parabola
  1962   Z lyrického odstupu
  1963   Agadir
  1963   Gramsciho popel
  1963   Listí ze šesti stromů
  1963   Meteority
  1963   Ulice plná plášťů do deště
  1964   Čeho se nemohu zříci
  1964   Hudba pouště
  1964   Manhattan
  1964   Mokré moře
  1964   Přijde smrt a bude mít tvé oči
  1964   Silnice silnice
  1964   Trojúhelníková hruška
  1964   Vrať mi moje hadříky
  1965   Jilm a vítr
  1965   Nokturna
  1965   Studium předmětu
  1965   Vichry
  1966   Aniara
  1966   Chuť skutečna
  1966   Modrý host
  1966   Na břehu světa
  1966   Opus incertum
  1966   Paměť člověka
  1967   Černé slunce
  1967   Fyzika strachu
  1967   Součet zeleně
  1967   Tady
  1967   Znamení popela
  1968   Heteronyma
  1968   Trpký čas
  1969   Jedenáct elegií
  1969   Možnost půlnoci
  1971   Půlnoční podívaná
  1972   Labyrint
  1972   Plavení koní
  1973   Muž s modrou kytarou
  1973   Poselství kamene
  1974   Hvězdy v poušti
  1974   Rovnodennost
  1976   Imaginární sova
  1976   Nové léto
  1977   Terst a jedna žena
  1978   Autobiologie
  1978   Přesýpací hodiny
  1978   Ze džbánu nekonečna
  1979   Když jsme tu byli spolu
  1979   Stopy v krvi
  1979   Tanečnice na dlani
  1979   Variace
  1980   Nepřetržitá báseň
  1980   Zachráněná slova
  1980   Zápis o člověku
  1981   Hyperboly
  1981   Nad popel a čas
  1981   Posečkej, slunce
  1982   Křídla zvedají stíny
  1982   Noc na ostrově
  1983   Bělejší než sníh
  1983   Má velká doba byla malá
  1983   Posvátná naděje
  1983   Zjizvené nebe
  1984   Kočkodan samota
  1984   Pelyněk s medem
  1985   Přezimování pod širým nebem
  1985   Společná přítomnost
  1985   V Hérakleitově řece
  1985   Vzývání ohňů
  1986   Jeskynní ptáci
  1986   Pátý živel
  1986   Sněžný part
  1986   Věci, o kterých s nikým nemluvím
  1987   Já žízeň
  1987   Nultá hodina
  1987   Sicilská obrana
  1987   Víceméně
  1988   M'ironie
  1988   Mokré moře
  1988   Pergamenová hora
  1988   Pomíjivý autoportrét
  1988   Terč života
  1989   Autoportrét ve vypouklém zrcadle
  1989   Mletpantem
  1989   My spokojení pozorovatelé zkázy
  1990   Heteronyma
  1990   Kvílení
  1990   Mapa času
  1990   Znamení Vodnáře