Prameny poznání SSSR

Prameny poznání SSSR

kniha
  published   title (subtitle)
  1951   K. A. Timirjazev
  1951   Manželství a rodina v SSSR
  1951   Nad mapou SSSR
  1951   Ukrajinská SSR
  1951   Vzestup životní úrovně pracujících SSSR
  1952   Dějiny SSSR ((Stručný výklad) (2. vydání))
  1952   Dějiny SSSR ((Stručný výklad) (3. vydání))
  1952   Hospodářský zeměpis SSSR ((1. vydání))
  1952   Sergej Mironovič Kirov
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1950   A.S.Makarenko (Sborník statí a článků, (1. vydání))