Dílna (Československý spisovatel)

Dílna (Československý spisovatel)

kniha
  published   title (subtitle)
  1959   Literatura velké iniciativy (3. všesvazový sjezd sovětských spisovatelů)
  1960   Umění románu (Cesta Vladislava Vančury za velkou epikou)
  1961   Nedokončené zápasy (Divadlo v socialistické revoluci)
  1961   Osudy a cíle
  1961   Patnáct let české literatury 1945-1960
  1961   Patnáct let české literatury 1945-1960
  1961   Problémy realismu
  1961   Skutečnost a mystifikace (K několika problémům moderní literatury)
  1961   Umění reportáže
  1961   Umění románu (Cesta Vladislava Vančury za velkou epikou)
  1962   Jak jsem psal Doktora Fausta
  1962   Patnáct let české literatury 1945-1960
  1963   Básník a skutečnost (Výbor z literárněkritických a teoretických statí)
  1963   Člověk proti zkáze (Pokus o Karla Čapka)
  1963   Dvacáté století
  1963   Umění překladu
  1963   Západoněmecký poločas 1945/1960
  1963   Zrození moderny
  1964   Eseje o francouzské literatuře
  1964   O moderní italské literatuře
  1964   Realismus bez břehů (Picasso, Saint-John Perse, Kafka)
  1964   Shakespearovské črty
  1964   Umění poezie (Vladimír Majakovskij a jeho doba)
  1965   Realismus bez břehů (Picasso, Saint-John Perse, Kafka)
  1965   Zrození románu
  1966   Babel, Leonov, Solženicyn
  1966   Příběhy pod mikroskopem (Šest studií o současné próze)
  1966   Symboly, písně a mýty (Studie o proměnách českého lyrického slohu na přelomu století)
  1966   Umění, skutečnost, poznání
  1966   Západní literární věda a estetika
  1967   Metafyzika tragédie
  1967   Nulový stupeň rukopisu, Základy sémiologie
  1967   O poznávání literárního díla
  1967   Umění stylu
  1968   Francouzský „nový román“
  1968   Lež romantismu a pravda románu
  1969   Slovesné umění a umělecké slovo
  1969   Základní pojmy poetiky
  1970   Přirozený svět jako filosofický problém
  1971   Cestami poetiky a estetiky
  1971   Dostojevskij umělec (K poetice prózy)
  1971   Myšlení přírodních národů