Dušan Srvátka: Dialog s farbou

Author's Invitation
published, title (subtitle)
2005   Dušan Srvátka: Dialog s farbou
Periodical
published, title (subtitle)
2005/10/20   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění