Nová citlivost

date of exhibition: 1995/06/29 - 1995/08/27
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: kolektivní