Karel Adamus: Kroky (peripatetické básně a větrné kresby)

date of exhibition: 2004/05/26 - 2004/09/01
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská