David Drábek: Embayo anebo automobily východních Čech

date of exhibition: 2006/01/10
institution: Divadlo hudby (Galerie Titanic)
type of exhibition: divadelní představení