Trio Phishbacher

date of exhibition: 2005/12/05
institution: Horácké divadlo
type of exhibition: hudební vystoupení/koncert