TURBULENCE - Karel Malich / Federico Díaz / E-Area / Zbyněk Baladrán

date of exhibition: 2005/11/15 - 2006/01/01
institution: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
type of exhibition: kolektivní

notes:
Konírna
-
Výstava v Museu Kampa je spolu s monografickou publikací „Karel Malich – Wires/Dráty“ výsledkem účasti Vědecko-výzkumného pracoviště AVU na projektu, který se zabýval fenomény gravitace a beztíže v umění (GRAVITY. Art Religion Science, 2002-05, v rámci programu EU Culture 2000). Výstavní projekt Turbulence je založen na principu remediace a představuje Karla Malicha – jeho konkrétní umělecká díla, texty i obecné znaky jeho tvorby - v interpretaci dvou současných českých umělců. Federico Díaz ve spolupráci s týmem E-area vytvořil animaci dvou drátěných objektů Karla Malicha ve spojení s jeho vlastním textem. Sleduje latentní pohyb objektů a vizualizuje energetický tok, který je jejich podstatou. Díazova videoinstalace, jejíž součástí je i zvukový záznam, nabízí divákovi možnost vstoupit do pulzujícího a vibrujícího prostředí, které je technologicky generovanou analogií Malichova vidění a vnímání prostoru. Zbyněk Baladrán zpracoval Malichovy kresby ze skicáků, prezentuje je jako morfující tvary a zachycuje tak umělcovo hledání formy v „přímém přenosu“. V další projekci defilují textové záznamy, opět vybrané z Malichových skicáků, jejichž dokumentaci a digitalizaci realizovalo VVP AVU. Nedílnou součástí výstavy jsou dva drátěné objekty Karla Malicha, „Světelná energie II“ a „Událost na kruhu v proudu energie“, které reprezentují řadu drátěných objektů, které autor vytvořil v 70. a 80. letech 20. století, a které je věnována právě vyšlá publikace.
zdroj - www.museumkampa.cz
-
součástí vernisáže prezentace knihy Karel Malich: Dráty