Les

date of exhibition: 2005/11/24 - 2006/01/08
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní

notes:
nadzemí i podzemí