Technologie und das Unheimliche (T+U): Unforeseen Forces of Occulture (U.F.O.)

type: kolektivní
place of exhibition: Spoločnosť Júliusa Kollera / Július Koller Society
date of exhibition: 2022/06/02 - 2022/10/30

note:
T+U (Technologie und das Unheimliche) je vydavateľský projekt a medzidisciplinárne hnutie so sídlom v Berlíne, Budapešti a Inde, ktoré iniciovali Mark Fridvalszki, Zsolt Miklósvölgyi a Márió Z. Nemes. T+U si kladie za cieľ priblížiť kultúrne javy vyplývajúce z konfrontácie medzi conditio humana a technológiou prostredníctvom vybraných problémov a s nimi združených projektov. V súvislosti s týmto poslaním T+U sprostredkúva kultúrne technológie v kontexte post-digitálnosti a snaží sa kontaminovať paraakademické myslenie umeleckými taktikami. V spolupráci s kolektívom JKS (Július Koller Society) v Novej Cvernovke prinášajú ďalšiu zo série výstav, narábajúcu s prízrakmi vedeckej fantastiky pohltenými kyslou hyperkolážou psychadelického prostredia.

Je to ten typ kozmickej sondy, akú si môžete predstaviť, len keď stojíte na balkóne typického paneláku sovietskeho typu v Dúbravke. Je to ten druh úsilia, kedy vstupujete do rozhovoru s mimozemskými tvormi, akoby ste chceli vyzvať svojho rivala na priateľský zápas v stolnom tenise, kde je v stávke budúcnosť kozmohumanistickej histórie. Je to ten typ predstavy, kde sa všetky známe krajiny, či už sú to Tatry alebo Balaton, môžu odrazu zmeniť na čudesnú scenériu blízkych stretnutí s Tretím Druhom. Je to ten typ osmózy, kde sa plast a plazma zlievajú do jedného a vytvárajú nové pokolenie spravodlivej kozmickej spoločnosti. Je to ten typ okultného laboratória, v ktorom základná hmota kozmo-humanistického alchymistu dosahuje rýchlosť svetla. Je to ten typ xenotopie, kde nastáva stvorenie nového východoeurópskeho intergalaktického vyslanca. Je to ten typ vyslanca, ktorý sa ešte stále považuje za humanistu, ale už nie za človeka. Je to ten typ vyslanca, ktorý sa považuje za socialistu, a predsa vždy obiehal okolo kozmických sfér. Je to ten typ vyslanca, ktorý vždy veril, že komunizmus môže byť reformovaný iba v intergalaktických zásnubách, keď oblak dymu kozmického komína (fourneau cosmique) prepodstatní zlato národa na nové telo. Je to ten druh zlata, aké prežiari vesmír svetlom za jeden rok, t.j. 365x24x3600 = 31,6 milióna sekúnd, je 9,48×1015 metrov (rýchlosť svetla c = 3×108 m/s), t.j. vzdialenosť Alfy Centauri je cca. 4×1016 m. Je to ten typ antihappeningu, ktorého výsledkom je kultivovanie transmutácie v bežných praktikách, keď sa všetko, čoho sa dotkneme, stáva zlatom. Je to ten druh mystéria Kapitálu, pri ktorom sa umelec nakoniec premení na zlato a čistú rýchlosť. Je to ten typ kozmohumanistického umelca, aký sa môže presadiť iba ponorením sa do ríše desivých technológií. Je to ten druh výroby zlata, aký umožní antihappeningu vyžarovať technologickou svietivosťou cez éter neznámeho vesmíru.

Aj Július Koller mal sklon každú noc naozaj pozorne načúvať zvukom tohto vzácneho svetla v snahe zaznačiť si ho, pretože skalopevne veril, že v tomto svetle sa dá každý nerozlúštiteľný kód neznámeho vesmíru premeniť späť na zlato. Je to Kollerova bezhraničná túžba po mimoplanetárnom stretnutí s Nepredvídanými Silami Okultúry (U.F.O.) meniacom stav mysle, čo sa tiež snažíme sledovať v kontexte tejto výstavy aj mimo nej. Denne sa preto zúčastňujeme kollerovských rituálov premieňaním plastu na ufonautické zlato, ktoré z nás nepredvídateľne robí jasnovidcov, trpaslíkov, kozmopatriotov, prorokov či tenistov. Môžeme sa na elektromagnetických vlnách pohrávať s medziplanetárnymi rezonanciami tak, aby rozvibrované doktríny národných mýtov zneli aerodynamickými hymnami budúcnosti. Rozsiahle antény masívneho vymývania mozgov sme nasmerovali na novú generáciu ufonautov, ktorá dokáže dešifrovať gény budúcnosti a metabolizovať ich svojimi futurologickými tráviacimi slinami. Zničenie imperiálnej moci bermudského trojuholníka kyslosťou kozmickej neistoty dnes otvára cestu k novej Atlantíde. Toto je zakladajúci kolektív univerzálneho parlamentu intergalaktickej spravodlivosti.

Technologie und das Unheimliche (T+U): Unforeseen Forces of Occulture (U.F.O.)

person   born
Fridvalszki Mark   1981    
Miklósvölgyi Zsolt        
Nemes Márió   29. 10. 1982    

Technologie und das Unheimliche (T+U): Unforeseen Forces of Occulture (U.F.O.)

institution, city, address
Spoločnosť Júliusa Kollera / Július Koller Society, Bratislava (Bratislava), Nová Cvernovka, Račianska 78

Technologie und das Unheimliche (T+U): Unforeseen Forces of Occulture (U.F.O.)

group, *creation, notes
T+U (Technologie und das Unheimliche), *

Technologie und das Unheimliche (T+U): Unforeseen Forces of Occulture (U.F.O.)

mapa/plán
  published   title (subtitle)
  2022   Technologie und das Unheimliche (T+U): Unforeseen Forces of Occulture (U.F.O.)
úvodní text
  published   title (subtitle)
  2022   Technologie und das Unheimliche (T+U): Unforeseen Forces of Occulture (U.F.O.)