Vladimír Šavel ml.: Flexus ad mortem / Zatáčky ke smrti

type: autorská
place of exhibition: Galerie N
date of exhibition: 2015/03/31 - 2015/04/23

Vladimír Šavel ml.: Flexus ad mortem / Zatáčky ke smrti

person born
Šavel Vladimír 8. 11. 1949

Vladimír Šavel ml.: Flexus ad mortem / Zatáčky ke smrti

institution, city, address
Technická univerzita Liberec, Fakulta textilní, Katedra designu, Liberec (Liberec), _
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), _

Vladimír Šavel ml.: Flexus ad mortem / Zatáčky ke smrti

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2015   Vladimír Šavel ml.: Flexus ad mortem / Zatáčky ke smrti