Pod čarou

type: kolektivní
place of exhibition: Trafačka (Trafo Galerie)
date of exhibition: 2007/01/17 -

Pod čarou

institution, city, address
Inter-Art, o.s., Praha, Vacínova 10