Pod čarou

type: kolektivní
place of exhibition: Trafačka (Trafo Galerie)
date of exhibition: 2011/01/14 - 2011/01/19