Běla Suchá: Tapiserie, Jiří Suchý: Kresba a grafika

institution, city, address
Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště), Přemysla Otakara II. č. 37
Okresní kulturní středisko, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště), _