Między tradycją a eksperymentem. Sztuka czeska 1939-1989 ze zbiorów Muzeum Sztuki w Olomuńcu

keyword
grafika
kresba
objekt