Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku

date of exhibition: 1981/05/21 - 1981/07/05
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní