Petr Štěpán: Kodexy, Partitury,... 1991-1994

institution, city, address
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), Denisova 47
Unie výtvarných umělců České republiky, Praha, Masarykovo nábř. 250