Česká avantgarda 1922 - 1938

date of exhibition: 1996/12/12 - 1997/01/26
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: kolektivní