Bakalaureáty 2022

type: kolektivní
place of exhibition: Galerie N
date of exhibition: 2022/06/14 - 2022/06/30

note:
Výstava závěrečných prací studentů bakalářského studijního programu Návrhářství Katedry designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.

Bakalaureáty 2022

institution, city, address
Technická univerzita Liberec, Fakulta textilní, Katedra designu, Liberec (Liberec), _

Bakalaureáty 2022

pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2022   Bakalaureáty 2022