Benjamin Füglister: Marina: Fotografien

Periodical
published, title (subtitle)
2005/12/15   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
2006/01/05   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění