Nizozemské obrazy ze sbírek Olomoucka

date of exhibition: 2003/11/27 - 2004/01/25
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
Nizozemská malba patří již od 17. století mezi oblíbené objekty sběratelského zájmu. Ceněné byly holandské žánrové výjevy z každodenního života, krajinomalba, mytologické a náboženské náměty, zátiší. Velká část těchto obrazů byla součástí interiérů šlechtických sídel po celé Evropě. Také v mobiliáři blízkých hradů a zámků, Šternberka, Bouzova, Bruntálu a Velkých Losin se můžeme setkat s kvalitními kolekcemi obrazů holandské a vlámské provenience. Budování uměleckých sbírek na těchto objektech spadá do období 19. století a 20. století. V případě obrazů z Velkých Losin se jedná o časové rozmezí od poloviny 19. století do počátku 20. století spojené s rodem baronů Kleinů a sbírkami z jejich vízmberského sídla. Bouzovská a bruntálská sbírka spolu velmi úzce souvisí, neboť oba tyto objekty patřily řádu německých rytířů a významné architektonické úpravy ve stylu historismu stejně tak jako velkorysé nákupy uměleckých předmětů se zde odehrály v době, kdy byl velmistrem arcivévoda Evžen Habsburský (1894–1918). Historie šternberské sbírky je spjata s významným a bohatým šlechtickým rodem Lichtenštejnů. Na konci 19. století prošel hrad za Jana II. Lichtenštejna rekonstrukcí ve stylu pozdního historismu a v průběhu několika let byl vybaven řadou uměleckých předmětů z ostatních rodových sídel .
Výstava představuje průřez kolekcemi nizozemského malířství z uvedených hradů a zámků. Převažující skupinou jsou obrazy holandské provenience 17. století. Toto období je nazýváno zlatým věkem holandského malířství a to nejen díky vysoké produkci obrazů a množství jednotlivých městských malířských škol specializujících se v určitém stylu, ale také kvůli nebývalému rozvoji zobrazovaných okruhů témat, námětů a motivů. Na výstavě bude například několika obrazy zachycena leidenská škola zaměřená na žánrovou malbu malých formátů (Quirin van Brekelenkam) a také díla krajinářů z okruhu haarlemské školy (Jakob Willemsz. de Wet).
Obrazy pocházející z těchto čtyř sbírek je možné považovat za důstojnou protiváhu početné nizozemské kolekci ze sbírek Arcibiskupství olomouckého, která byla shromážděna v době episkopátu arcibiskupa Leopolda Prečana v první polovině 20. století. Reprezentativní část arcibiskupské sbírky si mohou návštěvníci Muzea umění Olomouc prohlédnout ve stálé expozici a spolu s obrazy představenými na této krátkodobé výstavě si tak udělat představu nejen o šíři nizozemské malířské produkce, ale také o sběratelském vkusu období druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století.
-ge-