Podhoubí

type: kolektivní
place of exhibition: Galerie Montanelli - výstavní prostor
date of exhibition: 2006/02/02 - 2006/03/24

note:
Výstava představí několik studentů Akademie výtvarných umění a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kteří pracují s novými médii. Zajímá je vztah mezi přírodou, technickou civilizací a městským prostředím, které se v posledních desetiletích tak rychle mění. Do jejich projevu se promítá překotný rozvoj elektroniky a nejsoučasnějších výrazových prostředků, které stále víc ovládají život. Dokonalá síť médií nás ze všech stran zavaluje často zbytečnými informacemi. Technika pořád víc ovlivňuje náš život, vytváří strukturu vycházející z principů určujících proměny přírody. Žije si však podle vlastních zákonitostí. Tak se vlastně vedle sebe odehrávají přirozené i umělé procesy, které se vzájemně ovlivňují. Technika je mnohdy tak dokonalá, že lidem přerůstá přes hlavu. Dochází pak k absurdním situacím, kdy už nám pokrok neslouží, ale naopak při zneužití škodí. Tato skutečnost se zrcadlí v tvorbě mladé generace, která nachází silné téma.

Původně se v galerii měli představit jenom Jakub Nepraš s Petrem Závorkou. Ti potom však přizvali jako své hosty Radima Labudu, Chiku Sato, Lindu Čihařovou, Lukáše Machalického, Adama Stanka a Jakuba Roztočila. Jakub Nepraš vytvořil již celou řadu videí a jeho názor se zajímavě rozvíjí. Zabývá se vztahem mezi přírodou, vesmírem, technikou a společností, kontrastem makrosvětů a mikrosvětů. Jeho videopříběhy jsou vždy založeny na působivém nápadu, ale přitom jsou jasně uspořádány, mají přesnou stavbu. Promítá se do nich absurdita dnešního světa, k němuž autor přistupuje s lehkou nadsázkou. Petr Závorka vychází z prostředí počítačových her, v nichž virtuální svět prorůstá do skutečného prostředí, až už je od sebe jen stěží můžeme rozlišit. Má smyl pro romantické příběhy, které tvoří kontrast k dokonalosti odosobněných futuristických architektonických celků.

Přizvaní hosté se budou po deseti až dvanácti dnech po dvojicích střídat. Nejdříve se představí Radim Labuda (Slovensko) a Chika Sato (Japonsko), kteří se stejně jako Linda Čihařová a Lukáš Machalický zabývají novými médii. Na závěr se návštěvníci setkají se zvukovými instalacemi Adama Stanka a Jakuba Roztočila.

Podhoubí

person   born
Čihařová Linda   2. 7. 1982    
Labuda Radim   13. 3. 1976    
Machalický Lukáš   12. 7. 1984    
Nepraš Jakub   6. 3. 1981    
Roztočil Jakub   1. 10. 1979    
Sato Chilla        
Stanko Adam   1984    
Závorka Petr   1980    

Podhoubí

institution, city, address
Galerie Montanelli, s.r.o., Praha, Nerudova 13

Podhoubí

person   born
Altenburg-Kohl Dadja        
Machalický Jiří   16. 5. 1952