Podhoubí

date of exhibition: 2006/02/02 - 2006/03/24
institution: Galerie Montanelli - výstavní prostor
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava představí několik studentů Akademie výtvarných umění a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kteří pracují s novými médii. Zajímá je vztah mezi přírodou, technickou civilizací a městským prostředím, které se v posledních desetiletích tak rychle mění. Do jejich projevu se promítá překotný rozvoj elektroniky a nejsoučasnějších výrazových prostředků, které stále víc ovládají život. Dokonalá síť médií nás ze všech stran zavaluje často zbytečnými informacemi. Technika pořád víc ovlivňuje náš život, vytváří strukturu vycházející z principů určujících proměny přírody. Žije si však podle vlastních zákonitostí. Tak se vlastně vedle sebe odehrávají přirozené i umělé procesy, které se vzájemně ovlivňují. Technika je mnohdy tak dokonalá, že lidem přerůstá přes hlavu. Dochází pak k absurdním situacím, kdy už nám pokrok neslouží, ale naopak při zneužití škodí. Tato skutečnost se zrcadlí v tvorbě mladé generace, která nachází silné téma.

Původně se v galerii měli představit jenom Jakub Nepraš s Petrem Závorkou. Ti potom však přizvali jako své hosty Radima Labudu, Chiku Sato, Lindu Čihařovou, Lukáše Machalického, Adama Stanka a Jakuba Roztočila. Jakub Nepraš vytvořil již celou řadu videí a jeho názor se zajímavě rozvíjí. Zabývá se vztahem mezi přírodou, vesmírem, technikou a společností, kontrastem makrosvětů a mikrosvětů. Jeho videopříběhy jsou vždy založeny na působivém nápadu, ale přitom jsou jasně uspořádány, mají přesnou stavbu. Promítá se do nich absurdita dnešního světa, k němuž autor přistupuje s lehkou nadsázkou. Petr Závorka vychází z prostředí počítačových her, v nichž virtuální svět prorůstá do skutečného prostředí, až už je od sebe jen stěží můžeme rozlišit. Má smyl pro romantické příběhy, které tvoří kontrast k dokonalosti odosobněných futuristických architektonických celků.

Přizvaní hosté se budou po deseti až dvanácti dnech po dvojicích střídat. Nejdříve se představí Radim Labuda (Slovensko) a Chika Sato (Japonsko), kteří se stejně jako Linda Čihařová a Lukáš Machalický zabývají novými médii. Na závěr se návštěvníci setkají se zvukovými instalacemi Adama Stanka a Jakuba Roztočila.