Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2006

date of exhibition: 2006/01/12 -- 2006/02/10
institution: Galerie Diamant
type of exhibition: kolektivní