Eva Bednářová: Ilustrace

date of exhibition: 1975/04/25 - 1975/05/25
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: autorská