Maria Hammerich-Maier: Mezi světy / Zwischen Welten - Zwischenwelten

date of exhibition: 2006/03/30
institution: Rakouské kulturní fórum
type of exhibition: performace/akce

notes:
prezentace lyrických textů za klavírního doprovodu Klánského Lukáše