Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století

date of exhibition: 2004/12/08 - 2005/02/27
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní