Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století

date of exhibition: 2005/03/11 - 2005/06/06
institution: Muzeum Jana Amose Komenského
type of exhibition: kolektivní