Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století

institution, city, address
Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště), Přemysla Otakara II. č. 37