Nestandartní formáty

date of exhibition: 1998/01/11 - 1998/02/22
institution: Galerie města Blanska
type of exhibition: kolektivní