Český příběh v karikatuře I. 1848 - 1918, II. 1918 - 1938

date of exhibition: 2006/02/15 - 2006/03/31
institution: Národní muzeum
type of exhibition: kolektivní

notes:
hollareum a obě chodby