31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala, které v průběhu let pomalovali členové SČUG Hollar

date of exhibition: 1996/10/09 - 1996/11/10
institution: Galerie Hollar
type of exhibition: kolektivní