Soudobá užitá grafika, oborová výstava

date of exhibition: 1978/04/27 - 1978/05/28
institution: Galerie Jaroslava Fragnera
type of exhibition: kolektivní