Hollar 80 1917 - 1997. Grafická tvorba členů SČUG Hollar k 80. výročí založení

date of exhibition: 1997/10/09 - 1997/11/08
institution: Staroměstská radnice
type of exhibition: kolektivní

notes:
Rytířský sál