Negativní kresba přírodním uhlem

date of exhibition: 2006/03/26
institution: Uměleckoprůmyslové muzeum
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
16:00